ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ

ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ
พฤศจิกายน 23, 2020 No Comments Uncategorized admin

Thai Ancient Art Learning Center

วัดศรีสุพรรณ ได้รับการก่อตั้งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อนุรักษ์สืบสานช่างสิบหมู่ล้านนา โดยเฉพาะงานภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงินย่านวัวลาย เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแก่ผู้สนใจทั่วไปตามแต่ระยะเวลา ความสนใจของผู้เรียน โดยกำหนดหลักสูตรเป็นรายชั่วโมง

 course of teaching to the general public according to the duration. Attention of learners The courses are set by the hour. With the aim of transmitting Lanna wisdom And develop the potential of craftsmanship, succession, and skill development “
Location: 100 Wua Lai Road, Hai Ya Subdistrict, Mueang District, Chiang Mai Province 50100Phone,
Fax: 053 202 751, 053 274 705, 080 071 1399
Business hours: Open for business trips every day.Entry requirements: Budun craftsmanship (must be written), 800 hour course.Recruitment November, December
Study hours: Monday – Friday from 6:00 p.m. – 9:00 p.m., Saturday – Sunday from 9:00 a.m. – 4:00 p.m.
เกี่ยวกับผู้เขียน

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *