ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ

ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ
พฤศจิกายน 15, 2020 No Comments Uncategorized admin
“วัดศรีสุพรรณ ได้รับการก่อตั้งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อนุรักษ์สืบสานช่างสิบหมู่ล้านนา โดยเฉพาะงานภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงินย่านวัวลาย เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแก่ผู้สนใจทั่วไปตามแต่ระยะเวลา ความสนใจของผู้เรียน โดยกำหนดหลักสูตรเป็นรายชั่วโมง โดยมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนา และพัฒนาศักยภาพด้านงานช่าง สืบทอด พัฒนาฝีมือ”

ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา วัดศรีสุพรรณ (วิทยาลัยในวัง สาขาจังหวัดเชียงใหม่)

“วัดศรีสุพรรณ ได้รับการก่อตั้งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อนุรักษ์สืบสานช่างสิบหมู่ล้านนา โดยเฉพาะงานภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงินย่านวัวลาย เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแก่ผู้สนใจทั่วไปตามแต่ระยะเวลา ความสนใจของผู้เรียน โดยกำหนดหลักสูตรเป็นรายชั่วโมง โดยมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนา และพัฒนาศักยภาพด้านงานช่าง สืบทอด พัฒนาฝีมือ”

ที่ตั้ง : 100 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์,โทรสาร : 053 202 751, 053 274 705, 080 071 1399

วันเวลาเปิดทำการ : เปิดบริการทุกวันสำหรับศึกษาดูงาน

เงื่อนไขการรับสมัคร : วิชาช่างบุดุน (ต้องลาย) หลักสูตร 800 ชั่วโมง

รับสมัคร เดือนพฤศจิกายน, ธันวาคม

เวลาเรียน : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. , วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 -16.00 น.

เกี่ยวกับผู้เขียน

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *