Price Per: Person
Group Size:
Duration:
Country: Nepal

โปรแกรมทำบุญ9วัดเสริมบุญเสริมดวง

โปรแกรมทำบุญ 9 วัดเสริมบุญเสริมดวง

“อิ่มบุญอุ่นใจ ไปวัดพระ9วัด
บุญคือความสุขกายสบายใจ
บุญนำไปสู่การสร้างสรรค์
บุญคือความสุขความสำเร็จนับอนันต์
บุญคือจันทร์ส่องสว่างเส้นทางเดิน”

          เพื่อเป็นการเสริมหนุนบุญบารมี สร้างความดีไหว้พระ9วัด โดยทางคณะพร้อมกันที่วัดเชียงมั่น ชีวิตจะได้มั่นคงยั่งยืน เป็นวัดแรกของเมืองเชียงใหม่ หลังจากพญามังรายมหาราช พญางำเมืองธรรมิกราช จากภูกามยาวหรือพะเยา พญาร่วงหรือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจากกรุงสุโขทัยได้สร้างเวียงเล็กขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับ ได้สร้างเมืองเชียงใหม่เสร็จจึงได้สร้างวัดขึ้นชื่อว่า วัดเชียงมั่นพร้อมกับสร้างเจดีย์วัดช้างล้อมขึ้น นมัสการพระแก้วขาวหรือพระเสตังคมณีที่ศักดิ์สิทธิ์

  • คณะเดินทางถึงวัดดวงดี กราบสักการะขอพรจากหลวงพ่อดวงดี
  • คณะเดินทางไปยังวัดดับภัย เพื่อนมัสการหลวงพ่อดับภัยที่ศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่โบราณกาลโดยมีตำนานเรื่องเล่าว่ากษัตริย์ผู้ปกครองเมืองเชียงใหม่ได้ล้มป่วยลง ทำอย่างไรก็ไม่หาย ได้มีเสนาอำมาตย์แนะนำให้มาไหว้พระขอพรหลวงพ่อดับภัยหลังจากที่พระองค์เสด็จมาไหว้พระ อธิษฐานขอพรอาการป่วยก็ค่อยๆทุเลาและหายเป็นปรกติ จึงกลายเป็นธรรมเนียมของชาวเชียงใหม่ได้เดินทางมากราบสักการะขอพรหลวงพ่อดับภัยตลอดมา
  • คณะเดินทางถึงวัดอินทขีล นมัสการหลวงพ่อขาว ที่ประดิษฐานในวิหารไม้สักทองทรงล้านนา อันวิจิตรงดงาม สักการะเสาอินทขีลจำลอง
  • คณะเดินทางถึงวัดชัยพระเกียรติ นมัสการพระเจ้าห้าตื๊อที่ศักดิ์สิทธิ์เด่นทางด้านชื่อเสียงเกียรติยศ
  • คณะเดินทางถึงวัดหมื่นเงินกอง ที่มีประวัติการสร้างโดยอำมาตย์ที่มีนามว่า หมื่นเงินกอง กราบนมัสการพระประธานโบราณและพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้ตะเคียนทองที่หาได้ยาก
  • คณะเดินทางถึงวัดหมื่นล้านอันเป็นนามมงคลใจกลางเมืองเชียงใหม่
  • คณะเดินทางถึงวัดสำเภา ที่มีความหมายถึง การค้าขายเจริญรุ่งเรือง เฟื่องฟู เปรียบเสมือนสำเภาทอง
  • คณะเดินทางถึงวัดที่9คือวัดศรีสุพรรณ นมัสการพระเจ้าเจ็ดตื้อ หรือหลวงพ่อพุทธปาฏิหาริย์ ขอพรกับองค์พระพิฆเณศหลวงทันใจ ขึ้นไปบนวิหารคำเพื่อร่วมพิธีสืบชะตาแบบล้านนา

แพคเกจนี้ใช้รถรางนำเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์
ราคา 599บาท/ท่าน

Overview

Person
฿ 599 Per Person