Price Per: Person
Group Size:
Duration:
Country: Thailand

ไหว้พระ 7 วัด

โปรแกรมทัวร์ “ไหว้พระ7วัดตามมหาทักษาเมืองอันเป็นมงคล”

อิ่มบุญอุ่นใจ…ไหว้พระตามมหาทักษาเมือง

นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

* เมืองที่มีสิ่งที่เป็นมงคลเกิดขึ้น 7 อย่าง

* เมืองที่มีการสร้างเมืองตามคัมภีร์โหราศาสตร์โบราณด้วยการวางมหาทักษาเมือง อันเป็นมิ่งมงคลชัย

*เมืองที่มี 5 ประตู 4แจ่งเมือง

สุดยอดของทริปนี้เท่านั้น…ที่จะได้ไปครบ

คณะพร้อมกันที่วัดนันทาราม อันเป็นวัดที่สร้างตามมหาทักษาเมือง ด้านทิศใต้ มนตรีเมือง นมัสการหลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปโบราณที่ศักดิ์สิทธิ์ นมัสการพระธาตุเจดีย์นันทารามที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ ชมพิพิธภัณฑ์เครื่องเขิน อันเป็นมรดกของชุมชนที่มีมาอย่างยาวนาน

คณะเดินทางถึงวัดเชียงยืน อันเป็นเดชเมืองโดยมีความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยพญามังรายว่า กษัตริย์ก่อนขึ้นครองราชย์นั้นต้องมาไหว้พระสัพพัญญูเจ้าเดชเมือง จึงจะปกครองบ้านเมืองด้วยความมั่งคงยั่งยืน และกราบสักการะพระธาตุเจดีย์เชียงยืนสร้างในสมัยพระเมืองแก้ว

คณะเดินทางถึงวัดชัยศรีภูมิ อันเป็นมหาทักษา ศรีของเมืองเชียงใหม่

วัดบุพพราม มหาทักษาเมือง คือ มูลเมืองเชียงใหม่ ไหว้พระพุทธนเรศศักดิ์ชัยไพรีพินาศ ที่สร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดดวงดี นมัสการหลวงพ่อดวงดีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล วิหารโบราณเก่าแก่ทรงคุณค่ามาก

วัดเจดีย์หลวง มหาทักษาเมือง ซึ่งเป็นเกศเมือง เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต กราบไหว้พระอัฏฐารสในวิหารหลวง

คณะเดินทางถึงวัดที่ 7 วัดศรีสุพรรณ นมัสการพระเจ้าเจ็ดตื้อหรือหลวงพ่อพุทธปาฏิหาริย์ ประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถเงินหลังแรกของโลก ขอพรพระพิฆเณศหลวงทันใจ ร่วมพิธีสืบชะตาแบบล้านนาเสริมสิริมงคล ณ วิหารคำ

 

แพคเกจนี้ใช้รถรางนำเที่ยวพร้อมมัคคุเทศก์

ราคา 399บาท/ท่าน

 

ติดต่อสอบถามหรือสำรองที่นั่ง

คุณจร 062-9939361
คุณผิงอัน 092-7951462

 

Overview

Person
฿ 499 Per Person