Price Per: Person
Group Size:
Duration:
Country: Nepal

คอสปฏิบัติธรรม 3 วัน 2 คืน (รับ 12.30 น. / กลับ 15.00 น.)

ค่ายปฏิบัติธรรม 2 คืน 3 วัน

กำหนดการทำสมาธิ
วันที่ 1 :
13.00 น. พบกันที่สำนักสงฆ์วัดศรีสุพรรณ (วัดเงิน) เพื่อลงทะเบียนนุ่งขาวห่มขาว
14.00 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
15.00 น. ออกเดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติธรรม
16.00 น. การฝึกสมาธิ
18.00 น. อาหารเย็น
19.00 น. ทำวัตรเย็นและปฏิบัติธรรม

วันที่ 2:
05.00 น. ฆ้องเช้า
05.30 น. ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม
07.00 น. ตักบาตรและอาหารเช้า
08.30 น. อภิปราย
10.00 น. พักและปฏิบัติธรรม
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. การฝึกสมาธิ
18.00 น. อาหารเย็น
19.00 น. ทำวัตรเย็นและปฏิบัติธรรม

วันที่ 3:
05.00 น. ฆ้องเช้า
05.30 น. ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม
07.00 น. ตักบาตรและอาหารเช้า
08.30 น. อภิปราย
10.00 น. พักและปฏิบัติธรรม
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น. การฝึกสมาธิ
15.00 น. ภาพหมู่และเดินทางกลับวัดศรีสุพรรณ

การพูดคุยเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแบ่งปันประสบการณ์สร้างความใกล้ชิดและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้คน พวกเราหลายคนรู้สึกว่ายากที่จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองบ่อยครั้งเพราะเรารู้สึกอับอายมากกับสิ่งที่เราเคยผ่านมา เรากลัวที่จะบอกคนอื่นว่าเรารู้สึกอย่างไรหรือมีปัญหาอะไร เราคาดว่าจะถูกปฏิเสธจากการถูกประณามความอัปยศอดสู
แบ่งปันเรื่องราวของคุณกับใครบางคนวันนี้ ต้องใช้ความกล้าหาญ แต่เราทุกคนเป็นมนุษย์ที่ปรารถนาการยอมรับและความเข้าใจ สิ่งที่คุณต้องเสียคือความอับอายและความกลัว

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณจร 062-9939361
ผิงอัน 092-7951462

Overview

Person
Per Person