Price Per: Person
Group Size:
Duration:
Country: Nepal

ทัวร์บุญ 957

โปรแกรมทัวร์บุญ..เส้นทางศักดิ์สิทธิ์ 957
“สิงหาพาแม่เที่ยว อิ่มบุญอุ่นใจ..แอ่วไปกับแม่”

นำพาทุกท่านสู่นพบุรี ศรีนครพิงค์เชียงใหม่ เมืองที่เต็มไปด้วยประเพณี วัฒนธรรมวัดวาอารามที่เก่าแก่กว่าเจ็ดร้อยปี มิตรภาพของผู้คนพร้อมต้อนรับทุกท่านสู่เส้นทางบุญอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง พระเจ้าเก้าตื้อ พระเจ้าห้าตื้อ พระเจ้าเจ็ดตื้อ
เวลา 08:39 น. นัดหมายพบกันที่วัดหมื่นสารที่มีหอศิลป์ สุทธจิตโต ฝีมือช่างเครื่องเงินชาวบ้านหมื่นสารช่วยกันรังสรรค์ฝากผลงานและฝีมือ สุดวิจิตรบรรจง งดงาม เลอค่า พร้อมขึ้นรถรางนำเที่ยว เขียวสวยหอม
เวลา 09:39น. คณะเดินทางถึงวัดพันเส่า นมัสการพระพุทธรูปพระเจ้าแสงคำเมือง บนวิหารทรงล้านนา อันอ่อนช้อยงดงาม กราบเจดีย์พันเส่าที่สร้างจากก้อนอิฐเตาหลอมโลหะ(เตาเส่า) ในการสร้างพระเจ้าเก้าตื้อ
เวลา 10:39น. คณะเดินทางถึงวัดสวนดอกพระอารามหลวง นมัสการพระเจ้าเก้าตื้อที่ศักดิ์สิทธิ์ เด่นในเรื่องความเจริญก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง สมบูรณ์พูนสุข ร่วมสวดมนต์รอบองค์พระเจดีย์วัดสวนดอก สร้างในรัชสมัยพญากือนา ที่พระสุมนเถระเจ้านำพระบรมสารีริกธาตุจากสุโขทัยมาถวาย และฟังเรื่องราวพระธาตุสด็จ ขึ้นบนวิหารหลวงที่พระครูบาเจ้าศรีวิชัยสร้าง
เวลา 11:19น. คณะเดินทางถึงวัดชัยพระเกียรติ กราบนมัสการขอพรจากพระเจ้าห้าตื้อที่ศักดิ์สิทธิ์เด่นในเรื่องเกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับนับถือ ร่วมกันสวดมนต์เสริมหนุนบุญบารมี
เวลา 11:39น. คณะเดินทางถึงวัดศรีสุพรรณ ชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลก กราบขอพรจากพระเจ้าเจ็ดตื้อ เด่นในเรื่องปาฏิหาริย์ ขอพรจากพระพิฆเณศหลวงทันใจ ขึ้นบนวิหารร่วมพิธีสืบชะตาแบบล้านนา

จบโปรแกรมโดยสมบูรณ์

ติดต่อสอบถามหรือสำรองที่นั่ง
คุณจร 062-9939361
คุณผิงอัน 092-7951462

Overview

Person
฿ 499 Per Person