ผฏิบัติธรรมครึ่งวันเช้าเวลารับ 8.00 น. (9.00-12.00 น.)

ค่ายปฏิบัติธรรมครึ่งวันเช้า กำหนดการทำสมาธิ 07.00 น. พบกันที่สำนักสงฆ์วัดศรีสุพรรณ (วัดเงิน) เพื่อลงทะเบียนนุ่งขาวห่มขาว 7.30 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 8.00 น. ออกเดินทางไปสำนักปฏิบัติธรรม 9.00 น. ปฏิบัติธรรม 10.00 น. พัก 10.30 น. ปฏิบัติธรรม 12.00 น. ภาพหมู่และเดินทางกลับวัดศรีสุพรรณ การพูดคุยเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแบ่งปันประสบการณ์สร้างความใกล้ชิดและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้คน พวกเราหลายคนรู้สึกว่ายากที่จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองบ่อยครั้งเพราะเรารู้สึกอับอายมากกับสิ่งที่เราเคยผ่านมา เรากลัวที่จะบอกคนอื่นว่าเรารู้สึกอย่างไรหรือมีปัญหาอะไร เราคาดว่าจะถูกปฏิเสธจากการถูกประณามความอัปยศอดสู แบ่งปันเรื่องราวของคุณกับใครบางคนวันนี้ ต้องใช้ความกล้าหาญ แต่เราทุกคนเป็นมนุษย์ที่ปรารถนาการยอมรับและความเข้าใจ สิ่งที่คุณต้องเสียคือความอับอายและความกลัว ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณจอห์น 062-9939361 ผิงอัน 092-7951462

Details
 •  Price Per: person
 •  Group Size:
 •  Duration: days and nights
 •  Country: Nepal

คอสปฏิบัติธรรม 3 วัน 2 คืน (รับ 12.30 น. / กลับ 15.00 น.)

ค่ายปฏิบัติธรรม 2 คืน 3 วัน กำหนดการทำสมาธิ วันที่ 1 : 13.00 น. พบกันที่สำนักสงฆ์วัดศรีสุพรรณ (วัดเงิน) เพื่อลงทะเบียนนุ่งขาวห่มขาว 14.00 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 15.00 น. ออกเดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติธรรม 16.00 น. การฝึกสมาธิ 18.00 น. อาหารเย็น 19.00 น. ทำวัตรเย็นและปฏิบัติธรรม วันที่ 2: 05.00 น. ฆ้องเช้า 05.30 น. ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม 07.00 น. ตักบาตรและอาหารเช้า 08.30 น. อภิปราย 10.00 น. พักและปฏิบัติธรรม 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.30 น. การฝึกสมาธิ 18.00 น. อาหารเย็น

Details
 •  Price Per: person
 •  Group Size:
 •  Duration: days and nights
 •  Country: Nepal

คอร์สปฏิบัติธรรม 2 วัน 1 คืน (รับ 12.30 น. / กลับ 15.00 น.)

ค่ายปฏิบัติธรรม 1 คืน 2 วัน กำหนดการทำสมาธิ วันที่ 1 : 13.00 น. พบกันที่สำนักสงฆ์วัดศรีสุพรรณ (วัดเงิน) เพื่อลงทะเบียนนุ่งขาวห่มขาว 14.00 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 15.00 น. ออกเดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติธรรม 16.00 น. การฝึกสมาธิ 18.00 น. อาหารเย็น 19.00 น. ทำวัตรเย็นและปฏิบัติธรรม วันที่ 2: 05.00 น. ฆ้องเช้า 05.30 น. ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรม 07.00 น. ตักบาตรและอาหารเช้า 08.30 น. อภิปราย 10.00 น. พักและปฏิบัติธรรม 11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.30 น. การฝึกสมาธิ 15.00 น. ภาพหมู่และเดินทางกลับวัดศรีสุพรรณ

Details
 •  Price Per: person
 •  Group Size:
 •  Duration: days and nights
 •  Country: Nepal

คอร์สปฏิบัติธรรมครึ่งวันบ่าย เวลารับ 13.00 น. (14.00-17.00 น.)

ค่ายปฏิบัติธรรมครึ่งวันบ่าย กำหนดการทำสมาธิ 12.00 น. พบกันที่สำนักสงฆ์วัดศรีสุพรรณ (วัดเงิน) เพื่อลงทะเบียนนุ่งขาวห่มขาว 12.30 น. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 13.00 น. ออกเดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติธรรม 14.00 น. การฝึกสมาธิ 15.00 น. หยุดพัก 15.30 น. การฝึกสมาธิ 17.00 น. ภาพหมู่และเดินทางกลับวัดศรีสุพรรณ การพูดคุยเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการแบ่งปันประสบการณ์สร้างความใกล้ชิดและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้คน พวกเราหลายคนรู้สึกว่ายากที่จะพูดถึงความรู้สึกของตัวเองบ่อยครั้งเพราะเรารู้สึกอับอายมากกับสิ่งที่เราเคยผ่านมา เรากลัวที่จะบอกคนอื่นว่าเรารู้สึกอย่างไรหรือมีปัญหาอะไร เราคาดว่าจะถูกปฏิเสธจากการถูกประณามความอัปยศอดสู แบ่งปันเรื่องราวของคุณกับใครบางคนวันนี้ ต้องใช้ความกล้าหาญ แต่เราทุกคนเป็นมนุษย์ที่ปรารถนาการยอมรับและความเข้าใจ สิ่งที่คุณต้องเสียคือความอับอายและความกลัว ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณจอห์น 062-9939361 ผิงอัน 092-7951462

Details
 •  Price Per: person
 •  Group Size:
 •  Duration: days and nights
 •  Country: Nepal