Author: admin

Author: admin

ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ
Image พฤศจิกายน 23, 2020 Uncategorized admin

Thai Ancient Art Learning Center วัดศรีสุพรรณ ได้รับการก่อตั้งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อนุรักษ์สืบสานช่างสิบหมู่ล้านนา โดยเฉพาะงานภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงินย่านวัวลาย เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแก่ผู้สนใจทั่วไปตามแต่ระยะเวลา ความสนใจของผู้เรียน โดยกำหนดหลักสูตรเป็นรายชั่วโมง

Details
ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ
Image พฤศจิกายน 15, 2020 Uncategorized admin

“วัดศรีสุพรรณ ได้รับการก่อตั้งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อนุรักษ์สืบสานช่างสิบหมู่ล้านนา โดยเฉพาะงานภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงินย่านวัวลาย เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแก่ผู้สนใจทั่วไปตามแต่ระยะเวลา ความสนใจของผู้เรียน โดยกำหนดหลักสูตรเป็นรายชั่วโมง โดยมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนา และพัฒนาศักยภาพด้านงานช่าง สืบทอด พัฒนาฝีมือ”

Details
ยินดีต้อนรับสู่วัดศรีสุพรรณ
Image ตุลาคม 26, 2020 Uncategorized admin

วัดศรีสุพรรณ ชุมชนหัตถกรรมเครื่องเงิน วัวลาย

Details