วัดศรีสุพรรณ ชุมชนศิลปะหัตถกรรมเครื่องเงินย่านวัวลาย

ประวัติวัดศรีสุพรรณ

ศรีสุพรรณอารามหรือวัดศรีสุพรรณหรือวัดสุภัน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองเชียงใหม่ อยู่บนพื้นที่ระหว่างกำแพง... Read More

ศูนย์ศึกษาศิลปไทยฯ

ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ(วิทยาลัยในวังสาขาจังหวัดเชียงใหม่) Read More

มูลนิธิวัดเงิน(STF)

มูลนิธิวัดเงิน (STF.) Silver Temple Foundation จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลป Read More

ท่องเที่ยวชุมชน

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาชุมชนวัวลาย วัดศรีสุพรรณเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ Read More

กิจกรรมที่น่าสนใจ

โพสล่าสุด

 • ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ
  พฤศจิกายน 23, 2020 / No Comments / Uncategorized Thai Ancient Art Learning Center วัดศรีสุพรรณ ได้รับการก่อตั้งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อนุรักษ์สืบสานช่างสิบหมู่ล้านนา โดยเฉพาะงานภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงินย่านวัวลาย เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแก่ผู้สนใจทั่วไปตามแต่ระยะเวลา ความสนใจของผู้เรียน โดยกำหนดหลักสูตรเป็นรายชั่วโมง  course of teaching to the general public according to the duration. Attention of learners The courses are set by the hour. With the aim of transmitting Lanna wisdom And develop the potential of craftsmanship, succession, and skill development "Location: 100 Wua Lai Road, Hai

  Details
 • ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ
  พฤศจิกายน 15, 2020 / No Comments / Uncategorized "วัดศรีสุพรรณ ได้รับการก่อตั้งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อนุรักษ์สืบสานช่างสิบหมู่ล้านนา โดยเฉพาะงานภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงินย่านวัวลาย เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแก่ผู้สนใจทั่วไปตามแต่ระยะเวลา ความสนใจของผู้เรียน โดยกำหนดหลักสูตรเป็นรายชั่วโมง โดยมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนา และพัฒนาศักยภาพด้านงานช่าง สืบทอด พัฒนาฝีมือ” ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา วัดศรีสุพรรณ (วิทยาลัยในวัง สาขาจังหวัดเชียงใหม่) "วัดศรีสุพรรณ ได้รับการก่อตั้งให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อนุรักษ์สืบสานช่างสิบหมู่ล้านนา โดยเฉพาะงานภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงินย่านวัวลาย เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแก่ผู้สนใจทั่วไปตามแต่ระยะเวลา ความสนใจของผู้เรียน โดยกำหนดหลักสูตรเป็นรายชั่วโมง โดยมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนา และพัฒนาศักยภาพด้านงานช่าง สืบทอด พัฒนาฝีมือ” ที่ตั้ง : 100 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์,โทรสาร : 053 202 751, 053 274 705, 080 071 1399 วันเวลาเปิดทำการ : เปิดบริการทุกวันสำหรับศึกษาดูงาน เงื่อนไขการรับสมัคร : วิชาช่างบุดุน (ต้องลาย) หลักสูตร 800 ชั่วโมง รับสมัคร เดือนพฤศจิกายน,

  Details
 • ยินดีต้อนรับสู่วัดศรีสุพรรณ
  ตุลาคม 26, 2020 / 1 Comment / Uncategorized

  วัดศรีสุพรรณ ชุมชนหัตถกรรมเครื่องเงิน วัวลาย

Load More Text

เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนในกิจกรรมโครงการที่สร้างสรรค์ของชุมชน

บริจาค ชุมชนศรีสุพรรณมีกิจกรรมการและโครงการสร้างสรรค์มากมายที่สร้างงาน สร้างอาชีพ สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิเช่น โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเรียนรู้การทำเครื่องเงินแก่นักท่องเที่ยว การรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาไว้ที่นี่ ซึ่งเป็นการสร้างและกระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างมั่งยั่งยืน